Einir M Young BSc (Anrh) PGCE, PhD: Pennaeth Datblygu Cynaliadwy

Einir Young

…profiad helaeth o gydweithio gyda sefydliadau a busnesau sydd wedi cael llond bol ar atebion ‘un maint i bawb’. Yn mwynhau dod o hyd i ffyrdd effeithiol o ddatrys problemau dyrys ‘cynaliadwyedd’ gan ganolbwyntio ar ffyniant drwy hyrwyddo buddiannau pobl a parchu ffiniau amgylcheddol ein planed.

Mae Einir Gyfarwyddwr o’r Tîm Busnesau Cynaliadwy ac yn Gyfarwyddwr Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor.

Mae Einir yn siarad Cymraeg