Chris Hillier: Cydlynydd Ymchwil ac Arloesi

Chris Hillier

…brofiad helaeth yn y meysydd cyfathrebu, marchnata a seicoleg defnyddwyr ac mae wedi gweithio gyda sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yn datblygu marchnata cynaliadwyedd a chyfathrebu perfformiad anariannol. Mae ei waith cyfredol yn canolbwyntio ar ymchwil ar y cyd â diwydiant, gan ganolbwyntio ar yr agweddau seicoleg defnyddwyr a newid ymddygiad yn natblygiad cynaliadwy.