Chris Gwenin PhD: Cemegydd-Electro Dadansoddol

Chris Gwenin

…mae Chris wedi’i leoli yn Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor.  Mae ei ymchwil yn canolbwyntio yn arbennig ar y rhyngwyneb rhwng cemeg a bywydeg a biosynhwyryddion.  O fewn Rhwydwaith WISE mae Chris yn darparu cymorth biosynhwyryddion ac electrogemegol ar gyfer y prosiect.

Arbenigedd/Ymchwil: Biosynhwyryddion, electrogemeg a peirianneg genetig