Becky Snell: Swyddog Cymorth Ymchwil Deunyddiau

Becky Snell
…yn defnyddio arbenigedd mewn pren ac ymchwil ffibr naturiol a throsglwyddo technoleg i benderfynu’r ffibr gorau ar gyfer defnydd terfynol drwy ddadansoddi uwch-strythwyr, cemeg, morffoleg ffibr a microsgopeg (SEM, AFM, ESEM, CLSM, NIR).

Arbenigedd/Ymchwil: gwella prosesau mwydion a papur, treialon fferm ar gyfer cynhyrchu ffibrau newydd a datblygu cadwyni cyflenwi biomas, trefnu cynadleddau a gweithdai.