Anna Santoro PhD: Swyddog Ymchwil

Anna Santoro

…gyda profiad eang o nodweddion anorganig samplau amgylcheddol, yn enwedig y dadansoddiad elfennol a chyfansoddiad mwynegol y pridd, planhigion a matricsau cysylltiedig drwy gymhwyso dulliau a thechnegau traddodiadol ac arloesol.

Arbenigedd/Ymchwil: ffurfiant rhywogaethau ffosfforws mewn planhigion a nodweddion elfennau daear prin a geir mewn gwastraff mwyngloddio lleol.