Andrew Packwood BSc (Hons) MSc: Rheolwr Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

team-Andrew-Packwood2
…yn annog mwy o gystadleuaeth drwy hyrwyddo cyflwyno data gofodol, yn ddefnyddio GIS er mwyn gwella effeithlonrwydd, a datblygu dulliau effeithiol i drosglwyddo’r wybodaeth hon i eraill. Mae Andrew yn dysgu Cymraeg

Arbenigeddau/Ymchwil: defnyddio GIS i gynhyrchu mapiau gweledol trawiadol, creu cronfa ddata gofodol, cynhyrchu deunydd hyfforddiant pwrpasol a chyflwyno cyrsiau byr.

Thema/u: Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Geiriau allweddol: GIS, Synhwyro o hirbell, GPS