Alejandro Belanche PhD: Cynorthwy-Ydd Ymchwil Ôl-Ddoethurol

…yn cynnal a datblygu methodoleg labordy ar y cyd gyda phartneriaid diwydiannol fel rhan o raglenni ymchwil a datblygu

  • aib@aber.ac.uk
  • Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais, Aberystwyth, DU, SY23 3DA

Arbenigedd/Ymchwil: milfeddyg sy’n brofiadol mewn maeth anifeiliaid a microbioleg y perfeddyn, lleihau effaith amgylcheddol cynnyrch anifeiliaid.

Themâu: Iechyd a lles cynaliadwy

Geiriau allweddol: Microbioleg y perfedd | Iechyd & Maeth | Gwerthuso cynnyrch | Ymchwil | Rhaglenni Ymchwil a Datblygu