Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Ecoamgueddfa Pen Llŷn

Astudiaethau Achos, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy

#Ecoamgueddfa yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Daeth saith safle treftadaeth ym Mhen Llŷn at Rwydwaith WISE am gymorth ar gyfer sefydlu Ecoamgueddfa gyntaf Cymru (mae yna 331 ecoamgueddfeydd wedi sefydlu ar hyd Ewrop yn barod).

Roedd y cymorth yn llwyddiant gan arwain at  ddenu cyllid o £64,000 gan y Bwrdd Technoleg Strategol i gyflogi Cydymaith Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (PTG).  Mae’r PTG yn weithredol erbyn hyn ac yn dangos buddion yn barod o ran gwellau ymwybyddiaeth ryngwladol Pen Llŷn fel cyrchfan twristiaeth.

Yn ôl tystiolaeth o Ecoamgueddfeydd eraill gallwn fras amcan y bydd y prosiect yn denu o leia’ £2.5M o gyllid twristiaeth ychwanegol i’r economi leol yn sgìl y prosiect  #Ecoamgueddfa a hynny o ganlyniad i’r hwb gan Rwydwaith WISE.

Mae’r Ecoamgueddfa wedi gweld llwyddiant arwyddocaol yn y misoedd cyntaf, gyda’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol ar y cyd yn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, eang a llawer mwy ar gyfer y cynnig twristiaeth yn y rhan yma o Ogledd Cymru.