Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Iechyd a Lles Cynaliadwy

Manteisio ar gyfleoedd busnes newydd a ddatblygwyd ar y cyd gyda’n arbenigwyr i hyrwyddo cynnyrch cynaliadwy sydd o fudd i iechyd y perfedd mewn pobl ac anifeiliaid anwes, gan ddefnyddio echdynion planhigion ac ychwanegion microbaidd i drin eplesu microbaidd a datblygu llwyfannau sgrinio sy’n cyfuno arbenigedd mewn ecoleg microbaidd a chanlyniadau eplesu microbaidd.

Cyswllt

Arweinydd Thema: Jamie Newbold

Ruth Fowler

“Gyda chymorth prosiect Rhwydwaith WISE, mae Hufenfa De Arfon wedi manteisio ar arbenigedd IBERS ym Mhrifysgol Aberystwyth i helpu ei haelodau sy’n cyflenwi llaeth i sicrhau’r enillion gorau posib am laeth o safon, ac ar yr un pryn yn sicrhau bod eu prosesau cynhyrchu caws mor effeithlon â phosib.

Mark Beavon, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Hufenfa De Arfon Cyf.

Gwyliwch ein fideo am y thema Iechyd a Lles Cynaliadwy (dwyieithog)