Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Pam datblygiad busnes cynaliadwy?

Ydi’ch busnes yn delio’n dda gyda’ch arian?

…sut effaith gaiff eich busnes ar yr amgylchedd?

…a beth am eich pobl?

Busnesau CynaliadwyYn ôl ymchwil, mae’r rhan fwyaf o fusnesau yn wybodus iawn am faterion ariannol ac yn neilltuo llawer o amser er mwyn sicrhau cynaliadwyedd ariannol, fodd bynnag, i wella eu llwyddiant masnachol ymhellach, byddai’r rhan fwyaf yn elwa o adolygu eu cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol.

Bydd pob busnes sy’n gweithio gyda Rhwydwaith WISE yn ymrwymo i gwblhau o leiaf un weithred gadarnhaol o’u rheolaeth o’r dau pwnc cynaliadwyedd amgylcheddol a chyfle cyfartal gyda datblygwyr Busnes Cynaliadwy Rhwydwaith WISE. Bydd llawer ohonynt yn symud ymlaen gyda chymorth ein tîm profiadol i ddatblygu arferion busnes cynaliadwy eraill i gynyddu eu mantais gystadleuol ymhellach.

Roedd gweithio gyda’r Tîm Busnesau Cynaliadwy yn brofiad cadarnhaol ac yn chwa o awyr iach. Fe wnaethon nhw dynnu syniadau arloesol at ei gilydd i helpu symud fy musnes yn ei flaen”.

Gareth Bull, Perchennog, Reefshotz.

Sut rydym yn helpu eich busnes i ddod yn fwy cystadleuol

Gall ein PrawfIechyd ‘Pobl Planed Proffid’ arloesol ar-lein adnabod arbedion cyflym ar gyfer datblygu busnes cynaliadwy:

Mae’n PrawfIechyd ni yn rhoi’r cyfle i chi edrych ar eich busnes o ongl wahanol, er mwyn adlewyrchu ar ba mor hyblyg neu ‘heini’ yw’r busnes, ac yn bwysicach sut gall canolbwyntio ar yr agweddau yma rhoi mantais gystadleuol i chi.

…derbyn adborth personol i chi ac agor drysau i ystod eang o gymorth datblygu busnes sydd am ddim i chi:

Ymhen cwta ddeg i bymtheg munud gyda’n PrawfIechyd ar-lein gall eich busnes gyrchu ystod eang o gyfleoedd datblygu busnes, arbenigedd ac adborth personol ar faterion sy’n bwysig i’ch busnes.

MarcSiarter :: CharterMark

…ac fel bonws, enill ein MarcSiarter:

Ar ôl i chi gwblhau’ch gweithredoedd, rydych yn gymwys i arddangos ein MarcSiarter arbennig “Yn gweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy” (enghraifft ar y dde) ar eich deunyddiau marchnata, i ddangos eich ymrwymiad i arferion busnes cynaliadwy.

Ein MarcSiarter a pham ydych ei angen

Rhestr o gwmnïau sydd wedi enill y MarcSiarter

Astudiaethau Achos

Digwyddiadau

Newyddion