Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Datblygiad Busnes Cynaliadwy

Datblygu cyfleoedd newydd ac arferion busnes mwy heini trwy fanteisio ar ein harbenigedd mewn datblygiad busnes cyfrifol yn amgylcheddol a chymdeithasol.  Mae manteision go iawn yn cynnwys cadwyni cyflenwi sefydlog, gallu dangos eich bod yn unigryw, ennill cytundebau newydd, lleihau risg, staff sy’n fodlon mynd yr ail filltir, cymeradwyaeth eich cymuned, a chwsmeriaid sy’n hapus iawn i brynu gennych.

Pa mor gynaliadwy yw eich busnes? Cliciwch yma i gael gwybod

 

Cyswllt

Arweinydd Thema: Einir Young

Raine Williams

Mae Rhwydwaith WISE yn adnodd gwych ar gyfer fy musnes, gan roi cefnogaeth ymarferol, adnoddau, syniadau a chyfleoedd.

Jan Sanders, Reegen Cyf.