Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Effeithlonrwydd Adnoddau

Gydag adnoddau yn prinhau yn y dyfodol ac yn fwyfwy drud, mae’n hanfodol bod busnesau yn reoli eu hadnoddau’n effeithiol. Amcangyfrifir bod 2% o elw busnes blynyddol yn cael eu colli trwy golli adnoddau drwy ddefnydd aneffeithiol. Gall newidiadau fod yn syml: lleihau gwastraff gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu ac arloesi o ran cynllun a phroses.

Cyswllt

Arweinydd Thema: Rebecca Colley-Jones

Raine Williams

Mae’r prosiect WISE wedi ein cynorthwyo i asesu gwerth llif gwastraff o fwyd ac wedi adnabod siwgr alcohol a phroteinau sydd gyda’r potensial i fod gwerth nifer o filiynau o bunnoedd os cânt eu puro.

Robert Nash, Phytoquest

Dolenni defnyddiol

Cylchlythyrau Chartered Institution of Wastes Management (CIWM)
(ar gael yn y Saesneg yn unig)

“Waste Prevention Programme” gan y Cadeirydd CIWM Cymru, ’13 Word | pdf
(ar gael yn y Saesneg yn unig)

Eunomia Eunomia Research & Consulting Ltd
(ar gael yn y Saesneg yn unig)