Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS

Darganfyddwch gwerth masnachol eich data drwy fanteisio ar ein ymchwil o’r radd flaenaf sy’n defnyddio data arsylwi’r ddaear a thechnolegau gwybodaeth gofodol pwerus i ddod o hyd i’r ffyrdd gorau i ddychmygu, dadansoddi, a rhannu eich gwybodaeth, eich gallu i adnabod ymddygiad cwsmeriaid, demograffig a gwybodaeth ffyrdd o fyw, amwynderau, llwybro a llawer mwy.

Cyswllt

Arweinydd Thema: Marie Kelly

Mae WISE wedi agor drysau i Waterco yn nhermau mynediad at ddata gofodol pwerus.  Mae arbenigedd Marie gyda GIS a’r amser mae hi wedi cymryd i ddeall a dehongli ein busnes, wedi cyfrannu’n sylweddol at ein nod o liniaru’r risg o lifogydd drwy ddefnyddio dulliau naturiol.

Paul Hodgkiss, Waterco

Gwyliwch ein fideo am y thema Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS (dwyieithog)

Digwyddiadau