Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Peirianneg Ecolegol

Hoffwch chi wella eich proffil, eich cynnig i gwsmeriaid a budd eich arferion busnes tra’n ychwanegu gwerth i gymdeithas a diogelu ecosystemau lleol? Gallwn gynorthwyo gyda cynllunio, dylunio, adeiladu a rheoli ecosystemau, beth bynnag yw eich anghenion, sy’n ychwanegu gwerth i bobl ac i’r amgylchedd.

Cyswllt

Arweinydd Thema: Geoff Proffitt

Sherryl Bellfield

Mae’r cydweithredu gyda Rhwydwaith WISE yn wych. Roeddwn i’n gallu datblygu syniadau rydw i wedi bod yn meddwl amdanynt ers blynyddoedd.  Nawr, rydw i’n dechrau cyflogi pobl i dyfu’r busnes.

Mike Miles, UltraGrow