Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Themâu

Mae Rhwydwaith WISE wedi’i rannu i themau:

Datblygiad Busnes Cynaliadwy

Datblygu cyfleoedd newydd ac arferion busnes mwy heini trwy fanteisio ar ein harbenigedd mewn datblygiad busnes cyfrifol yn amgylcheddol a chymdeithasol.  Mae manteision go iawn yn cynnwys cadwyni cyflenwi sefydlog, gallu dangos eich bod yn unigryw, ennill cytundebau newydd, lleihau risg, staff sy’n fodlon mynd yr ail filltir, cymeradwyaeth eich cymuned, a chwsmeriaid sy’n hapus […]


Peirianneg Ecolegol

Hoffwch chi wella eich proffil, eich cynnig i gwsmeriaid a budd eich arferion busnes tra’n ychwanegu gwerth i gymdeithas a diogelu ecosystemau lleol? Gallwn gynorthwyo gyda cynllunio, dylunio, adeiladu a rheoli ecosystemau, beth bynnag yw eich anghenion, sy’n ychwanegu gwerth i bobl ac i’r amgylchedd.


Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Cynyddwch eich proffidioldeb tra’n lleihau eich dibyniaeth ar adnoddau prin drwy leihau effaith eich cynnyrch trwy gydol eu cylchoedd bywyd. Gweithiwch gyda ni i ddatblygu eich prosesau gweithgynhyrchu, adolygu’r deunyddiau yr ydych yn defnyddio a gwastraffu, a phenderfynu gylch-diwedd-bywyd eich cynnyrch.


Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau

Mynediad at ein harbenigedd ac offeryniaeth datblygedig i sicrhau bod eich cynhwysion amrwd yn cyrraedd eich disgwyliadau, eich prosesau yn cyflawni yn gyson ac eich cynhyrchion terfynol yn cwrdd â’ch manyleb bob tro.


Iechyd a Lles Cynaliadwy

Manteisio ar gyfleoedd busnes newydd a ddatblygwyd ar y cyd gyda’n arbenigwyr i hyrwyddo cynnyrch cynaliadwy sydd o fudd i iechyd y perfedd mewn pobl ac anifeiliaid anwes, gan ddefnyddio echdynion planhigion ac ychwanegion microbaidd i drin eplesu microbaidd a datblygu llwyfannau sgrinio sy’n cyfuno arbenigedd mewn ecoleg microbaidd a chanlyniadau eplesu microbaidd.


Effeithlonrwydd Adnoddau

Gydag adnoddau yn prinhau yn y dyfodol ac yn fwyfwy drud, mae’n hanfodol bod busnesau yn reoli eu hadnoddau’n effeithiol.  Amcangyfrifir bod 2% o elw busnes blynyddol yn cael eu colli trwy golli adnoddau drwy ddefnydd aneffeithiol.  Gall newidiadau fod yn syml: lleihau gwastraff gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu ac arloesi o ran cynllun a […]


Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS

Darganfyddwch gwerth masnachol eich data drwy fanteisio ar ein ymchwil o’r radd flaenaf sy’n defnyddio data arsylwi’r ddaear a thechnolegau gwybodaeth gofodol pwerus i ddod o hyd i’r ffyrdd gorau i ddychmygu, dadansoddi, a rhannu eich gwybodaeth, eich gallu i adnabod ymddygiad cwsmeriaid, demograffig a gwybodaeth ffyrdd o fyw, amwynderau, llwybro a llawer mwy.