Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Cyfleusterau ac Offer

Mae’n ddefnyddiol i ni gael mynediad at arbenigwyr am gyngor ac arbenigedd dadansoddol dim ond i lawr y ffordd ym Mhrifysgol Bangor. Roedden ni eisiau datrys problem annisgwyl yn ddiweddar, ac roedd y cyflymder a’r effeithlonrwydd y gwnaeth WISE Network ein helpu gyda hyn yn amhrisiadwy.”

Andrew Beggin, Rheolwr Gyfarwyddwr ar gyfer Phytovation Cyf.

Asedau Bangor

 • Clarus 480 gc
 • TGA-DSC
 • Generadur Lleithder TT DMA
 • System TTMA
 • Nicolet 8700A
 • Allgyrchydd Rheweiddiedig ar ben mainc
 • Offer Profi uwch fioled
 • Brabender Plastograph
 • Puro biomas a chynhyrchu astell biogyfansoddion dan wasgedd
 • Uned prosesu cemeg graddfa peilot
 • Allwthiwr gwyddonol dau sgriw Labtech math LTE – 26 – 40 a LCR-300 Haen/ ffilm llinell castio
 • Offer echdynnu carbon deuocsid hylif/gorgritigol
 • Offer Echdynnu Graddfa Fechan
 • Offer Echdynnu Graddfa Peilot
 • Cell prosesu sonig graddfa fawr, arddwys
 • Llinell hollti biomas gwlyb
 • Offer papur a mwydion
 • Capasiti dadansoddi

 


Asedau Aberystwyth

 • Llwyfannau ysgogi’r perfedd
 • Dadansoddi cynnwys y perfedd
 • Dadansoddi hoel bys

 Microbioleg

Technegau meithrin anaerobig.  Defnydd o feithrin clasurol Hungate a’i amrywiadau (gan gynnwys defnydd siambrau anaerobig) i arwahanu a chynnal a chadw bacteria a ffyngau anaerobig llym.  Sgiliau a chyfleusterau i arwahanu a chynnal a chadw protosoa anaerobig y rwmen.

 Eplisiad

Eplesydd ysgogi cynefin.  Mynediad at amrywiaeth eang o eplesiadau ysgogi cynefin.  Mae’r rhain yn amrywiol o feithrin llwyth in vitro (gan gynnwys system cynhyrchu nwy) i eplesiadau parhaus mwy cymhleth gan gynnwys eplesydd sy’n ysgogi’r rwmen (Rusitec) ac eplesiadau sy’n ysgogi rwmen llif ddeuol.

Bioleg Molecwlar

Dadansoddi molecwlar esblygol.  Arbenigedd mewn adnabod microbau a dadansoddiad esblygol.  Cyfleusterau dilyniant mewnbwn labordy Iin ac arbenigedd biowybodeg trawsnewid molecwlar.  Arbenigedd mewn cynhyrchu llyfrgelloedd genynnol a cDNA o microbau’r perfedd a’r defnydd o ergyd genynnol a systemau trawsnewid anaerobig.

Cyfleusterau dadansoddol

Metaboledd microbaidd.   Cyfleusterau dadansoddi llawn gan gynnwys NIR, FTIR, GLC, FPLC, HPLC, dadansoddi elfennol, dadansoddi ensym a systemau dadansoddi cemegol awtomatig.


Asedau Abertawe

Mae Rhwydwaith WISE yn rheoli labordy ym Mhrifysgol Abertawe i ddadansoddi a phrosesu dŵr, gwaddodion a samplau enghreifftiol.  Mae’r labordy yn cynnwys casgliad cyfeiriadau benthig enghreifftiol unigryw yn ogystal â microsgopau stereo a cryno arbenigol.  Mae gan Rhwydwaith WISE fynediad at ffwrneisiau distewi i bennu cynnwys organig, dadansoddwr maint gronyn Coulter, offer derbynnedd magnetig Bartington a dadansoddwr Nitron XRF i bennu crynodeb metelau trwm mewn astudiaethau dalgylch a samplau gwaddod.

Mae darnau eraill o offer labordai penodol yn cynnwys:

 • Calorimedr Isoperibol Parr Awtomatig
 • Sbectrometer Màs Cymhareb Isotop Sefydlog gyda Dadansoddwr Sylfaenol
 • Dadansoddwr Gronyn Flowcam
 • System Handy Pea Cloroffyl Fflwroleuedd
 • Offer dadansoddi Testo 350 yn cynnwys: uned rheolaeth Testo 350; bocs dadansoddi Testo 350 gyda 02, CO, NO, NO2, SO2 gyda synwyryddion,  hydrocarbon, Paratoydd Nwy Peltier gyda pwmp a falf awyr iach ar gyfer calibradau sero awtomatig gyda opsiwn foltedd DC; mewnchwilydd nwy simnai modwlar 1000C 335mm, pibell 2.2m; gwifren cysylltu; cas cludo i’r dadansoddwr a’r mewnchwilydd; copi o feddalwedd allyrron hawdd

Mae offer maes a cyfleusterau eraill sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys:

 • Leica GNSS NetRover ar gyfer arolygon topograffig manwl gywir mewn amser go iawn
 • YSI 6600-M Sonde, mewnchwilydd sefydlog sy’n hunan gofnodi i fesur proffil dargludedd (halltedd), tymheredd, dirlawnder ocsigen, cymylogrwydd a fflwroleuedd cloroffyl
 • System Cofnodi Seismig/System Delweddu Gwrthedd/System Derbyn Seismig yr Wyneb
 • 2 Sianel AA3 EcoAnalyser
 • Twneli polythen
 • System Ffotosynthesis Lcpro+
 • System Fideo Tanddwr
 • System Seinblymiwr ES60
 • System Mapio Gwely’r Môr OLEX 3D
 • Meddalwedd Didoli’r Ddaear OLEX HT
 • Tanciau Larfae Corgimwch
 • Rotor Gene 6000 HRM
 • Labordy Symudol Profi Dŵr Hanna
 • Mewnchwilydd cofnodi ansawdd dŵr ar gyfer mesur pH
 • Canfodwr Ystlumod Petterson D-1000
 • Cofnodwr Ystlumod SM2 Bat+
 • Canfodwr Ystlumod Mk 004 Magenta
 • Set WQL -pH
 • Mesurydd Can Pecyn Acwstig y Ddaear SM2
 • Rhwydi Ysgubo
 • T100 Thermocycler