Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Ein cynnig i fusnesau

Mae’r Rhwydwaith WISE yn darparu gwasanaeth amhrisiadwy yn cysylltu’r Brifysgol gyda Busnes.  Mae’r ymateb wedi annog ffurfio partneriaeth gwerthfawr.

Joe Rice-Jones, Costain

Mae eich busnes yn unigryw a dyma paham y byddem yn gweithio gyda chi drwy drafod mewn manylder ac ymchwil dichonoldeb i adnabod atebion wedi eu teilwra i’ch anghenion.

Drwy Rwydwaith WISE, bydd amrediad eang o arbenigedd a chyfleusterau ar draws tair Prifysgol at eich gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys tai gwydr, labordai, stiwdio ffilm a theledu, echdynnydd CO2 uwch gritigol, labordai cemeg, llinellau allwthiad, man gynhyrchu graddfa beilot, TG, a delweddu i enwi rhai.

Gallwch weld trosolwg llawn o ein meysydd arbenigedd ar y tudalennau yma.

Yn aml, mae’r datblygiadau mwyaf cyffrous yn ganlyniad anfwriadol o drafodaethau anffurfiol gyda busnesau am beth maent yn gwneud, yr heriau maent yn wynebu a’u dyheadau at y dyfodol. Felly, codwch y ffôn neu gyrrwch e-bost i ni.

Os ddechreuwn siarad heddiw gallwn gyd-weithio yfory