Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Ffyrdd newydd i dyfu busnesau a phlanhigion

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Mike Miles o Vert2Grow yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae Mike Miles yn entrepreneur a PSG o Vert2Grow gyda syniad ac angerdd i newid y ffordd yr ydym yn tyfu a gwerthu planhigion trwy ddatblygu systemau hydroponig newydd sydd wedi’u cysylltu â systemau goleuo arloesol, a model cymdeithasol/ariannol sydd â’r potensial i sicrhau cyfalaf ar gost hynod o isel a strwythur ariannu gweithredol.

Mae Rhwydwaith WISE wedi cynnal ymchwil i brofi’r cysyniad er mwyn diffinio a meincnodi systemau newydd Vert2Grow o gymharu â dulliau gweithgynhyrchu cyfredol.

Mae Rhwydwaith WISE wedi darparu cymorth hanfodol o safon uchel yn ystod cyfnod datblygu’r cynnyrch.  Mae’r cymorth gwerthfawr hwn wedi cynnwys mewnbwn gwyddonol, cyfleusterau profi, persbectif arloesol, a hyd yn oed cefnogaeth foesol yn ystod y cyfnod heriol cynnar,” meddai Mike.  “Mae wedi bod yn ased datblygu amhrisiadwy, ac wedi ein galluogi i greu portffolio cyffrous o gynnyrch newydd ac arloesol yr ydym bellach yn eu cyflwyno i’r farchnad fyd-eang.”