Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Datrys her pecynnu’n gynaliadwy mewn ffyrdd newydd

Astudiaethau Achos, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Sustainable Packaging Solutions yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae grŵp Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy (DCC) wedi bod yn gweithio gyda Sustainable Packaging Solutions (SPS) i ddatblygu defnydd pacio newydd ar gyfer pecynnu mewn tymheredd amgylchynol.

Yn ddiweddar mae cyfarwyddebau ar gyfer cadwyni cyflenwi wedi newid ar gyfer ‘cynnyrch tymheredd amgylchynol’ er mwyn sicrhau bod y cynnyrch yn cael ei gadw ar dymheredd amgylchynol drwy’r gadwyn gyflenwi.  Mae hyn wedi achosi pryderon ar sut i ddiogelu cynnyrch drwy’r gadwyn cyflenwi gyfan.

Mae’r grŵp DPC a SPS wedi bod yn cydweithio ar brosiect ymchwil a datblygu gyda Rhwydwaith WISE er mwyn datblygu deunydd pecynnu newydd i gyd-weddu gyda’u hamrediad o gynnyrch presennol.  Mae’r prosiect cyfredol yma wedi arwain at fodelu’r datblygiad potensial o gynnyrch màs thermol newydd fydd yn gweithredu oddi fewn amrediad tymheredd amgylchynol.