Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Ffyrdd newydd o edrych ar ddefnydd ynni

Astudiaethau Achos, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

‘Cwt Meddalwedd’ Prifysgol Bangor yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae adborth ar unwaith ar ddefnydd ynni yn y cartref a’r gweithle yn hanfodol wrth leihau ein hôl troed carbon, felly mae arddangosfeydd sydd yn hawdd i ddefnyddiwr yn bwysig iawn, ond yn aml, nid yw monitoriaid ynni yn ei gwneud yn amlwg beth sy’n digwydd. Mae llawer yn cael eu gadael ar ôl dim ond ychydig wythnosau, sy’n golygu nad yw defnyddwyr yn ymwybodol o’u defnydd o ynni, ac felly nid ydynt yn cael eu hannog i leihau’r defnydd.

Cyd-weithiodd y Rhwydwaith WISE â rhai o israddedigion Cyfrifiadureg i ddatblygu arddangosfeydd mwy effeithiol ac hwyliog.

Dwy enghraifft o ddelweddau ynni ar y we: symudwch eich cyrchwr llygoden drostyn nhw i weld y lefelau amrywiol o ynni a ddefnyddir (‘isel’ = gwyrdd/hapus; ‘uchel’ = coch/trist).

Defnyddiodd y datblygwyr (Craig Bebbington, Aaron Hughes, Ryan Neal, Benjamin Sobey ac Andrew Williams, wedi goruchwylio gan Dr Dave Perkins) amrywiad o liwiau, siâpiau a chyflymder i gynrychioli pa mor gyflym mae ynni yn cael ei defnyddio, gan greu rhybuddion cyfeillgar i ddefnyddiwr sy’n syml ac yn llawn gwybodaeth o ddefnydd uchel o ynni yn ogystal â darparu diddordeb cefndir hwyliog wrth i ddefnydd ynni ddisgyn i lefelau derbyniol. Mae’r myfyrwyr yn awr yn eu trydedd flwyddyn, ar ôl llwyddo i basio’r modiwl hwn a’u hail flwyddyn.

Cysylltwch â ni i gael gwybod sut i greu eich arddangosfeydd eich hun.