Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Menter y Felin Uchaf

Astudiaethau Achos, Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Menter y Felin Uchaf yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Menter gymdeithasol ym Mhen Llŷn yw Menter y Felin Uchaf sy’n cynnig cyrsiau hyfforddiant a gweithdai a’i gwreiddiau yn y tir ar sgiliau traddodiadol ac yn cynnig rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau diwylliannol. Bydd Canolfan Celf a Gwyddoniaeth Byw newydd yn cynnwys canolfan ymwelwyr newydd yn agor yno’n fuan.

Mae Tîm Rhwydwaith WISE wedi bod yn cyd-weithio ar brosiectau sy’n cyfrannu at ddatblygiad y mudiad a’r gymuned ehangach ym Mhen Llŷn:

  • Arolwg gwaelodlin bioamrywiaeth (planhigion ac anifeiliaid) a chynllun rheoli cynefin ar gyfer y safle
  • Ymarfer mapio gan ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Fyd-eang (GIS) sy’n edrych ar y gwasanaethau, ac atyniadau a’r llety sydd i ymwelwyr ym Mhen Llŷn
  • Datblygiad ‘ap’ newydd ar gyfer teclynnau symudol wedi selio ar fap yn dangos atyniadau a gwasanaethau lleol
  • Ymchwil ar y cyfleoedd i ddatblygu diwydiant twristiaeth Llŷn mewn modd cynaliadwy, fydd yn dod â buddion economaidd a chymdeithasol i’r gymuned yn ogystal â gwarchod yr amgylchedd