Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Rhyfelwyr Sbwriel neu Ddinasyddion Gwyddonol? Croesawu gwyddoniaeth agored fel arf i ddeall ymddygiad gollwng sbwriel yn Eryri

Astudiaethau Achos, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Cymdeithas Eryri yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

John ac Owain o'r Cymdeithas Eryri gyda'r ap :: John and Owain of the Snowdonia Society with the app

John ac Owain o Gymdeithas Eryri gyda’r ap

Y dyddiau yma, mae gwyddoniaeth yn fwy na phobl mewn labordai gyda chotiau gwyn, mae am bobl fel chi sydd yn awyddus i ddysgu am bethau newydd.  Mae am bobl sy’n cael eu galw’n Ddinasyddion Gwyddonol, sy’n casglu a dadansoddi data yn eu amser hamdden ar gyfer pynciau mor eang â bywydeg a seryddiaeth.  Maent yn frwdfrydig, a gellir gweld y brwdfrydedd yma’n amlwg yng nghefn gwlad prydferth Eryri.

Felly, wrth glywed am yr angen i gasglu data ar broblemau sbwriel, er mwyn defnyddio eu adnoddau prin yn effeithiol, rydym wedi bod yn helpu Cymdeithas Eryri fanteisio ar byd y dinasyddion gwyddonol a data agored gan ddatblygu teclyn adnodd agored gyda GPS ar gyfer logio sbwriel, a templed ar gyfer rhannu’r wybodaeth ar fap ddigidol.

Yn well na dim mae’n ddwyieithog, gan bwysleisio pwysigrwydd yr iaith Gymraeg drwy Eryri, ein symbol cenedlaethol.  Am ragor o wybodaeth edrychwch ar y dolenni isod:

Gallwch weld y teclyn adnodd agored a templed ar y we yma.

Gallwch gweld rhai o’r arolygon sbwriel data agored yma (a chyfrannu).

Ymwed â safle we Cymdeithas Eryri.