Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Mae gwella effeithlonrwydd ynni a sefydlogrwydd ariannol hefyd o fudd i’r amgylchedd

Astudiaethau Achos, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Canolfan Beaumaris yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Ers sefydlu menter gymdeithasol Canolfan Hamdden Canolfan Biwmares maent wedi bod yn edrych am ffyrdd i leihau dibyniaeth ar nwy a thrydan, i wella ei nodweddion gwyrdd a helpu sicrhau dyfodol cynaliadwy yn ariannol.   Gydag adnoddau cyfyngedig, nid oeddent yn siŵr sut i fynd ati, heb wybodaeth manwl am ble roedd eu holl ynni yn mynd.

Aethant at Dîm Busnesau Cynaliadwy Prifysgol Bangor ac mewn cydweithrediad â Menter Môn a Rhwydwaith WISE roeddent yn gallu archwilio eu defnydd o ynni a nodi risgiau ariannol cysylltiedig. Mae eu staff a chyfarwyddwyr wedi dysgu llawer am sut a phryd y maent yn defnyddio ynni, yn ogystal â lle y gallent wneud newidiadau yn wybodus ac wedi’i dargedu. Data sydd wedi cael eu casglu ers Awst 2014

Gall eu hamser ac arian cyfyngedig yn awr cael ei wario’n ddoeth ar y pethau a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i wneud y gorau o effeithlonrwydd ynni a gwariant ariannol. Ac, wrth gwrs, bydd yr holl welliannau a wnânt yn lleihau eu hallyriadau carbon, gan drosi’n uniongyrchol i fanteision amgylcheddol.

Ymweld at safle we y Ganolfan

Galeri a dosbarth :: Gallery and class