Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Pa mor gynnes yn ddigon cynnes?

Astudiaethau Achos, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy

Adnabod ffyrdd gwell i weithio gyda staff er mwyn mewnblannu arferion rheolaeth ynni

Mae nwy a thrydan ar gael wrth bwyso botwm.  Os rydym yn talu amdano drwy ddebyd uniongyrchol awtomatig, yn aml nad ydym yn sylwi faint rydym yn ei ddefnyddio, faint mae’n ei gostio a faint gallwn arbed.  Efallai bod yn hawdd monitro defnydd ond mae’n anodd gweithio gyda pobl er mwyn annog newid ymddygiad cadarnhaol tuag at effeithlonrwydd ynni.

Mae’r graff yn dangos data o fonitorau wedi gosod mewn pedwar cartref.  Nodwedd ddiddorol yw’r amrediad eang o dymheredd sy’n dderbyniol i breswylwyr.  Mae’r rhesymau dros y gwahaniaethau yn cynnwys y math o dŷ, ffordd o fyw, cyfnod bywyd, amgylchiadau iechyd, prisiau tanwydd ac weithiau  delfrydau amgylcheddol.

Mae tîm Rhwydwaith WISE ym Mhrifysgol Bangor yn datblygu sawl peilot arddangos, gan arbrofi gyda chasglu data o swyddfeydd, gofod cyhoeddus ac ati gyda’r nod o adnabod ffyrdd gwell i weithio gyda staff er mwyn mewnblannu arferion rheolaeth ynni.

Cysylltwch â ni i ddrafod eich anghenion effeithlonrwydd ynni.