Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Cyllidwyr

Mae Rhwydwaith WISE wedi ei ariannu yn rhannol gan Raglen Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn ein galluogi i ddarparu cymorth a chydweithio gyda busnesau yn Ardaloedd Cydgyfeiriant Cymru.

Mae Rhwydwaith WISE yn adnabod pwysigrwydd Sectorau Blaenoriaeth Economaidd wedi eu hadnabod gan Lywodraeth Cymru ar gyfer adfywiad economaidd a thwf yng Nghymru. Yr ydym felly yn ceisio hysbysu ein busnesau partner am rhain ac i’w hannog i ddatblygu yn yr ardaloedd yma.