Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Bwyd i bwrpas: bara gan grefftwyr wedi ei wneud o farlys noeth

Astudiaethau Achos, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Popty Cae Groes yn siarad gyda Rwydwaith WISE

Ar werth - Bara Popty Cae Groes bread on sale

Bara barlys noeth Popty Cae Groes (eilydd yng Ngwobrau Bwyd a Diod Gwir Flas Cymru 2008) ar werth mewn siopau gan gynnwys Co-op ac Aldi.

Mae diddordeb y diwydiant bwyd mewn defnyddio barlys yn tyfu oherwydd gall leihau’r risg o ddatblygu clefyd siwgr math II a chlefyd y galon.  Barlys noeth (heb blisgyn) yw’r barlys grawn cyflawn gorau oherwydd y gellir ei falu fel wenith a’i ddefnyddio mewn nifer helaeth o gynnyrch.

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi bridio mathau newydd o farlys a’u profi gydag arbenigwyr maeth yng Ngholeg Imperial Llundain.  Mae gan y barlys noeth werth mynegai glycemic (GI) is na cheirch ac maent yn ddelfrydol i’w defnyddio i ddatblygu cynnyrch bwyd grawn cyflawn newydd.

Marian Williams

Marian Williams

Rôl Rhwydwaith WISE yw gweithio gyda busnesau bach a chanolig er mwyn gwella’r gadwyn cyflenwi ac er mwyn datblygu cynnyrch arbrofol.  Popty Cae Groes yw un o’r busnesau bach a chanolig – fe’u dyfarnwyd yn eilydd yng Ngwobrau Bwyd a Diod Gwir Flas Cymru yn 2008/2009 gyda’u Bara Barlys Noeth.

Mae gweithio gyda Rhwydwaith WISE yn rhoi’r cyfle i dreialu a datblygu cynnyrch ymhellach,” meddai Marian Williams, Popty Cae Groes.

Arddangosfa Popty Cae Groes display