Rhwydwaith WISE :: WISE Network

19.09.13
Hanner cant o fusnesau wedi derbyn MarcSiarter Busnes Cynaliadwy newydd ers ei lansio ym mis Gorffennaf

Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Mae llawer o fusnesau yn sylweddoli bod cynaliadwyedd yn gwerthu, ond mae’n anodd gwahaniaethu rhwng y rhai sydd ddim ond nodi eu cymwysterau a’r rhai sydd yn wir ymrwymedig i wneud gwahaniaeth. Ym mis Gorffennaf 2013, lansiasom MarcSiarter Busnes Cynaliadwy newydd sydd ond ar gael i fentrau sydd wedi dangos eu bod wedi datblygu eu hymarferion

chartermark_bilingual_2013_150Mae’r MarcSiarter (llun cyferbyn) yn dweud bod y busnes “Yn gweithio tuag ar ddyfodol cynaliadwy” ac mae’n nodi’r flwyddyn cwblhaodd y busnes eu gwelliannau. Gall y busnes ei arddangos ar eu deunydd marchnata er mwyn dangos eu hymrwymiad i ddatblygiad cynaliadwy.

Ers ei lansio, mae hanner cant o gwmnïau wedi derbyn y MarcSiarter. Cwmni Rhwydwaith WISE Phytorigins oedd y cwmni cyntaf i dderbyn y wobr, ac ers hynny mae’r rhestr wedi tyfu’n gyflym i gynnwys busnesau ledled Cymru.

SEACAMSUn cwmni sydd wedi derbyn MarcSiarter yw Halen Môn. Maent wedi bod yn cyd-weithio gyda Phrifysgol Bangor drwy’r prosiectau SEACAMS a Rhwydwaith WISE. Dros y pum mlynedd diwethaf maent wedi ffurfioli eu polisïau cynaliadwyedd, sy’n gam cyntaf i wellau nifer o ymarferion. Mae hyn wedi arwain at nifer o newidiadau mesuradwy gan gynnwys defnyddio paneli solar, cyfnewidwyr gwres a bylbiau ynni isel.

Llynedd, newidiodd Halen Môn i ddefnyddio cydiau gyda cerdyn i ddal eu halen môr yn hytrach na thiwbiau. O ganlyniad roedd arbedion CO2, pwysau ac maent yn haws i’w hailgylchu.

Mae’r arbediad mewn pwysau yn unig yn golygu bod y cwmni wedi arbed costau cludo sydd wedi helpu atal gost cynyddol tanwydd gan y cludwyr. Mantais arall yw bod y cwmni wedi llwyddo cael ail gyfres o 100,000 o gydiau o Brydain yn hytrach nag India ac mae’r cerdyn wedi cael ei hargraffu ar gerdyn wedi’i ailgylchu gan argraffwr Cymreig,” dywedodd David Lea-Wilson, Cyfarwyddwr Halen Môn.

Gwneud cais i enill y MarcSiarter