Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Swigod syfrdanol

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Dr. Zigs yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Swigod yw popeth i Dr Zigs.  Drwy Rwydwaith WISE roedd yn bosib sicrhau fod cymysgiad swigod anghyffredin, yn un safonol a chynaliadwy er mwyn gwneud swigod amryliw ysblennydd.

Fel nifer o fusnesau bach, dechreuodd Dr Zigs yn y gegin, ond fel mae’r galw wedi cynyddu, maent yn datblygu eu gweithgareddau masnachol.  Roedd angen i’r broses gynhyrchu fod yn dynnach, felly rhoddwyd cyfle i fyfyriwr MSc drwy ATM ddadansoddi ac archwilio’r rysáit cyfrinachol.  Mae Rhwydwaith WISE wedi asesu’r cynhwysion crai a’r cynnyrch, sefydlu cysylltiadau gyda chwmnïau cadwyn cyflenwi eraill ac ystyried seicoleg pobl sydd am brynu swigod.

Mae Dr Zigs wedi bod yn rownd derfynol ranbarthol Gwobr Menter Lloyds TSB ac ar restr fer The Pitch 2013 fel un o 10 busnes y DU i gadw golwg arnynt.

Mae ein tyfiant syfrdanol yn adlewyrchu’r gwaith gwnaed ar y cyd gyda Rhwydwaith WISE ar reoli ansawdd, dylunio a chadwyni cyflenwi’r dyfodol,” – Paola Dybosky-Bryant