Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Gwella bioamrywiaeth tir llwyd

Astudiaethau Achos, Peirianneg Ecolegol, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Acer Ecology a Buglife yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Ers 2010, mae Cynefinoedd Clytwaith Agored ar Dir a Ddatblygwyd o’r Blaen (tir llwyd) wedi’u cynnwys yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU. O ganlyniad, targedwyd tir diffaith weld beth yw ei botensial fel lloches bywyd gwyllt a ‘man poeth’ bioamrywiaeth.

Comisiynwyd yr astudiaeth o safleoedd tir llwyd yn ne Cymru, dan y Prosiect Cerrig Rhyd i Fywyd Gwyllt Gorllewin Morgannwg, gan Buglife.  Defnyddiwyd grant ariannol a gafwyd gan WREN, mewn cydweithrediad ag Acer Ecology, i arolygu a chatalogio nifer o ddangosyddion a grwpiau ecolegol arwyddocaol. I wella gwybodaeth a dealltwriaeth ymhellach, cynigiodd Rhwydwaith WISE eu harbenigedd sylweddol mewn arolygon ecoleg tir llwyd i’r astudiaeth hon.

O ganlyniad i’r cydweithio hyn, mae Acer Ecology wedi ennill cytundebau pellach.  Ar ben hynny, mae Buglife yn cynllunio i ddatblygu strategaethau rheoli a fydd yn cynyddu bioamrywiaeth ac yn gwella’r gwasanaethau ecosystem a’r gwydnwch a ddarperir gan diroedd llwyd wrth hefyd wella gwerth esthetaidd ar gyfer llesiant pobl.