Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Effaith echdyniadau planhigion ar ficrobiota coluddion anifeiliaid anwes

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Phytorigins yn siarad gyda Rhwydwaith WISE.

Gordewdra yw’r anhwylder maethol mwyaf cyffredin mewn anifeiliaid anwes ac mae’n destun pryder cynyddol ymhlith eu perchenogion.  Mae microbiota coluddion yn chwarae rhan allweddol wrth reoli gordewdra oherwydd eu heffaith ar dreulio bwyd, amsugno maethynnau ac iechyd y coluddyn.phytorigins_award_web

Mae Phytorigins yn cydweithio â’r Rhwydwaith WISE i ymchwilio a fyddai modd defnyddio ychwanegion bwyd penodol i addasu microbiota’r coluddion.  Gwyddom llai ynghylch sut, neu os yw, ychwanegion bwyd yn gweithio mewn anifeiliaid anwes.  Mae hyn yn bennaf oherwydd yr anawsterau arbrofol o weithio gyda chathod a chwn byw.  Datblygir llwyfan a fydd yn dynwared coluddion cathod a chwn er mwyn gwerthuso effaith ychwanegion bwyd ar boblogaethau microbaidd y coluddyn a’r potensial o ran lleihau gordewdra.

Bydd y farchnad fyd-eang ar gyfer bwyd anifeiliaid yn cyrraedd UD$95.7 biliwn erbyn 2017, yn ôl gwaith dadansoddi annibynnol gan GIA (2011), gan agor y drws ar gyfer masnacheiddio cynnyrch prosiectau partneriaid Rhwydwaith WISE a manteision sylweddol posibl i’r Economi yng Nghymru.