Rhwydwaith WISE :: WISE Network

:: ARCHIF :: 18.10.13: Cynhadledd Blynyddol EEAC 2013, Bangor, Gwynedd #eeacbangor

Peirianneg Ecolegol, EEAC 2013, Digwyddiadau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy


Saesneg fydd iaith y gynhadledd.

Managing ecosystems for

people, nature and economy

The science of ecosystems function & management in the context of EU & UK policy

GwahoddiadRhaglenLleoliadauNoddwyrCynaliadwyedd

Defnyddiau a Chyfryngau y CynhadleddAdborthCyswllt

 
Twitter hashtag #eeacbangor
 
Registration closing date Friday 4th October 2013
 

Gwahoddiad

Mehefin 28 2013

Annwyl Gyfaill

Gwahoddiad i Gynhadledd Flynyddol EEAC, 18 Hydref, 2013, Prifysgol Bangor, Cymru DU

“Rheoli Ecosystemau ar gyfer Pobl, Natur a’r Economi”

Rydym yn estyn gwahoddiad cynnes i chi i fynychu cynhadledd flynyddol y Rhwydwaith Cynghorau Ymgynghorol yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Ewropeaidd a (EEAC), sy’n cael ei gynnal ym Mhrifysgol Bangor yng Ngogledd Cymru ar 18 Hydref, 2013.

Mae diddordeb sylweddol ar draws Ewrop yn y “gwasanaethau ecosystem” (y buddion y mae’r amgylchedd yn eu darparu i gymdeithas) a’r “dull ecosystem” mewn llywodraethu a pholisi. Bydd y gynhadledd hon yn darparu fforwm ar gyfer arbenigwyr blaenllaw i dynnu sylw at y datblygiadau polisi diweddaraf a mentrau ymchwil mewn rheoli ecosystemau ar y lefelau Ewropeaidd, y DU a Chymru. Bydd y prif anerchiad gan yr Athro Jacquie McGlade, cyn Gyfarwyddwr Gweithredol yr Asiantaeth Amgylchedd Ewrop.

Bydd y gynhadledd yn casglu ynghyd enghreifftiau o arfer gorau o bob rhan o Ewrop, a bydd yn arddangos datblygiadau diweddar a wnaed yng Nghymru, gan gynnwys y corff amgylcheddol statudol unigol newydd greu – “Adnoddau Naturiol Cymru” – a fydd yn rheoli adnoddau naturiol mewn ffordd integredig yn ôl egwyddorion y dull ecosystem.

Bydd Cymru’n wynebu’r heriau amgylcheddol presennol gyda dull newydd, mwy integredig. Am y rheswm hwn, yr wyf yn falch iawn bod Cymru yn amlwg am fod ar flaen y gad ac yn awyddus i arwain drwy esiampl.” dywedodd Janez Potočnik, Comisiynydd Amgylchedd Ewrop yn ystod ymweliad â Chymru.

Os hoffech chi fynychu Cynhadledd Flynyddol yr EEAC yn Hydref 2013, a fyddech mor garedig â defnyddio’r dolenni uchod i gwblhau’r ffurflen gofrestru. Bydd manylion teithio a llety hefyd ar gael.

Yr eiddoch yn gywir,

Yr Athro Peter Matthews
Cadeirydd, Adnoddau Naturiol Cymru

Yr Athro Dr Miranda Schreurs
Cadeirydd, EEAC

Cafodd yr EEAC ei sefydlu yn 1993 a heddiw mae 23 aelod gynghorau yn cynrychioli 16 o wledydd Ewropeaidd ar lefel Aelod-wladwriaeth, Gwlad Accession neu Lywodraeth Rhanbarthol. Ni chodir tal am ddod i Gynhadledd Flynyddol EEAC.


Noddwyr

EEAC CNC/NRW CYAC/WERH
Prifysgol Bangor University Rhwydwaith WISE Network


Os hoffech gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â:

Dr. Rosie Anthony, Gweinyddwr y Gynhadledd EEAC 2013
8 Alun Roberts, Prifysgol Bangor, Bangor, LL57 2UW, UK. Ffôn: +44 (0) 7506 768 642