Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Datblygu synhwyrydd seiliedig ar ensym i ganfod twbercwlosis yn gyflym

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Guido Drago o Applied Enzyme Technology Limited yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae Applied Enzyme Technology Limited (AET) yn arbenigo mewn sefydlogi ensym a ddefnyddir ar gyfer mesur metabolion gwahanol.

Mae twbercwlosis (TB) yn glefyd bacterol sy’n dod yn amlycach ledled y byd. Y ffordd arferol i ganfod TB yw cymryd sampl o boeryn a meithrin y bacteria i’w hadnabod, sy’n cymryd mis o leiaf.  Mae AET yn datblygu synhwyrydd seiliedig ar ensym i ganfod TB mewn samplau o waed. Mae’r farchnad mewn gwledydd â digwyddiad uchel o TB a heb y seilwaith i feithrin samplau.

Asesodd Rhwydwaith WISE sefydlogrwydd nanoronynnau a ddefnyddir yn y synhwyrydd ac mae AET yn datblygu ffordd newydd o ganfod TB, maent wedi denu mwy o arian gan grantiau, ac wedi denu diddordeb Sefydliad Iechyd y Byd.

ein ffocws o’r Rhwydwaith WISE oedd i wella cynhyrchion cyfredol, ond arweiniodd hyn at gyfeiriad cwbl newydd yn strategaeth ein busnes” mae Guido yn datgan.