Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Datblygu ‘llaeth’ amgen newydd wedi ei wneud o rawn

Astudiaethau Achos, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Silage Solutions yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Amcan y prosiect oedd datblygu’r broses dechnolegol ac ynysu’r meithrinfeydd biolegol delfrydol ar gyfer cynhyrchu ‘llaeth’ amgen, wedi ei wneud o rawnfwyd lleol fel dewis yn lle llaeth gwartheg a llaeth soia a’u cynhyrchion.

Cyflwynwyd ‘Silage Solutions’, cwmni o ganolbarth Cymru, i’r gwyddonwyr ymchwil yn yr Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth drwy Rwydwaith WISE.  Mae’r cyfnod datblygu cynnyrch newydd wedi parhau am 18 mis. Mae’r cynnyrch wedi ei brofi i ddangos fod gan y cynnyrch oes silff o 14 diwrnod ac yn ddiogel o ran y microbioleg.

Bydd y camau nesaf yn gofyn am ddilysu’r broses gynhyrchu er mwyn sicrhau fod ansawdd cynnyrch yn gyson ac yn ateb gofynion y defnyddwyr. Darparwyd adroddiad annibynnol yn ogystal, oedd yn rhoi tystiolaeth o gyfleoedd da i farchnata’r cynnyrch hwn.