Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Arogl clychau’r gog

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau

Cwmni Da yn siarad gyda Rhwydwaith WISE.


bluebell_200 Cynhyrchodd Cwmni Da, cwmni cynhyrchu ffilm wedi ei leoli yng Nghaernarfon, gyfres chwe rhan o’r enw “Wild Things” i Sianel 4.  Darlledwyd rhaglen ar glychau’r gog ar ddechrau 2013, a oedd yn dangos (ymhlith pethau eraill) ei bod yn bosib gwahaniaethu clychau’r gog brodorol a rhai hybrid wrth eu harogl yn unig.  Mae gan glychau’r gog brodorol (Hyacinthoides non-scripta) arogl, ond nid oes arogl ar y clychau’r gog o Sbaen.

Staff Rhwydwaith WISE oedd yn gyfrifol am y gwaith ditectif dadansoddol. Daeth y rhaglen i’r casgliad bod arogl clychau’r gog yn rhan o’r broses adnabod fotanegol ac yn nodwedd forffolegola  oedd yn galluogi eu hadnabod fel rhai ‘brodorol pur’, ‘Sbaeneg’ neu ‘hybrid’ ond bod angen rhagor o waith.

Felly, nid hyn yw diwedd y stori – yn ystod y tymor blodeuo nesaf byddwn yn ceisio casglu digon o arogl i’n galluogi i ynysu’r cyfansoddion unigol.  Efallai y bydd yn bosib potelu olew hanfodol clychau’r gog wedi’r cyfan!

bluebell_765