Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Canolbwyntiau Ailddefnyddio Cymunedol

Astudiaethau Achos, Effeithlonrwydd Adnoddau

Cylch yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae Cylch yn rhwydwaith ailgylchu gymunedol yng Nghymru yn cynnwys aelodau o sefydliadau ailddefnyddio cymunedol sy’n darparu cyfleoedd cymdeithasol ac economaidd i reoli adnoddau o wastraff. Mae ymgynghorydd dewisol Rhwydwaith WISE a Chylch wedi archwilio Strategaeth Ailddefnyddio Cymru Cylch i gyflenwi’r cyfle i greu Canolbwyntiau Ailddefnyddio Cymunedol ledled Cymru, yn benodol ar gyfer tecstiliau, eitemau trydanol a dodrefn.

Y nod oedd datblygu dealltwriaeth fanwl o ffrydau deunydd yng Nghymru a deall y farchnad am ailddefnyddio ac ailgylchu cynhyrchion. Gwnaeth Tîm Ymchwil Ailddefnyddio  Rhwydwaith WISE ddadansoddiad data ac ymchwil i’r farchnad o gwmpas llifau deunydd ac ati, gan gyflwyno adroddiad yn adnabod y cyfleoedd allweddol i ailddefnyddio ar gyfer y sector cymunedol a oedd yn cynnwys mapiau ffrwd, dadansoddi’r farchnad, a datblygu set gyntaf o opsiynau ar gyfer datblygu capasiti. Yna crëodd Tîm GIS Rhwydwaith WISE fapiau o’r data gan gynnwys lleoliad y canolbwyntiau ailddefnyddio posibl a chapasiti cyfredol aelodau Cylch.