Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Cyfuno GIS a synhwyro o bell gyda teclyn gwerthuso darluniadol i ymchwilio i ddiogelwch bwyd

Astudiaethau Achos, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS

AA International yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae AA International Cyf. yn gwmni preifat sy’n ymroddedig i ddarparu cyngor amaethyddol a chynnal asesiadau gwledig effeithiol ac amserol i hyrwyddo a gwella’r ddealltwriaeth ynglŷn â diogelu cyflenwadau bwyd mewn cymunedau gwledig.

Sefydlwyd y cwmni yn 2005 gan y Cyfarwyddwr Dr Ian Robinson.  Fe’i ffurfiwyd fel un o gwmnïau deilliont Prifysgol Cymru.  Mae gan y staff a’u partneriaid ystod eang o brofiad a sgiliau byd-eang sy’n arbennig o addas ar gyfer dylunio, rheoli a gwerthuso amrywiaeth o brosiectau a rhaglenni ym maes amaeth/diogelu cyflenwadau bwyd mewn gwledydd datblygol.

Ar y cyd â Rhwydwaith WISE, bu’r cwmni yn edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu techneg i integreiddio’r dull a’r llawlyfr maes teclyn gwerthuso darluniadol (PET) gyda thechnoleg synhwyro o bell a Systemau Gwybodaeth Daearyddol (GIS).  Eu nod yw gallu gwneud asesiadau mwy cywir ac derbyniol o gnydau, mesuriadau ac asesiadau o gynhyrch cnydau mewn ardaloedd lle mae’r cyflenwad bwyd yn ansicr.