Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Carbon glas: cynllun Taliad am Wasanaethau Ecosystemau yn Zanzibar

Astudiaethau Achos, Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS

Sazani Associates yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae Sazani Associates yn sefydliad di-elw, ymchwil a datblygiad a leolir yng Nghaerfyrddin, yn arbenigo mewn ymgysylltu â’r gymuned trwy ymchwil a datblygiad cyfranogol o raglenni integredig ar gyfer datblygiad gwledig cynaliadwy yn y DU a thramor.

Darparodd Rhwydwaith WISE ddilysiad gwyddonol ar gyfer gwerth carbon glaswelltau môr a mangrofau er mwyn ymgeisio am gynlluniau credyd carbon.

Ymchwiliodd Sazani’r ardal leol ac mae wedi cefnogi ymgysylltu â’r gymuned, yn codi ymwybyddiaeth o fuddion economaidd ac amgylcheddol y goedwig fangrof ar gyfer a gyda phobl leol. I’r bobl leol, gall mangrofau helpu i amddiffyn ymylon traethau a chefnogi ecosystemau arfordirol, ac ar raddfa fyd-eang mae mangrofau’n maglu carbon a allai helpu ynghylch newid hinsawdd.

Mae Rhwydwaith WISE yn gweithio tuag at ddilysu stoc carbon glas y coedwigoedd mangrof a glaswelltau môr, a fydd yn eu galluogi i gefnogi cymunedau lleol trwy’r cynllun Taliad am Wasanaethau Ecosystem i reoli’r amgylcheddau’n fwy cynaliadwy, gan gynhyrchu bywoliaethau a buddion amgylcheddol.