Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Boteli plastig dosio bioddiraddadwy i Reefshotz

Astudiaethau Achos, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy, Themâu

Perchennog Gareth Bull yn siarad gyda Matt Robinson o Rwydwaith WISE

“…mae’r gallu i ddweud wrth gleientiaid potensial bod eich busnes yn gweithio gyda Phrifysgolion yng Nghymru i ddatblygu cynnyrch yn bendant yn ychwanegu gwerth.” – Gareth Bull, Perchennog Reefshotz

Mae Reefshotz yn gweithio gyda Rhwydwaith WISE i archwilio addasrwydd plastig bioddiraddadwy i botelu eu algâu byw a chynnyrch copepod sy’n darparu bwyd naturiol i organebau mewn acwaria domestig, a gwneud ymchwil i’r farchnad i ddadansoddi cyfleoedd a bygythiadau masnachol.

Mae Gareth yn gefnogol iawn weithio gyda Rhwydwaith WISE: “Nid yw’r lefel yma o arbenigedd ar gael i gwmnïau sy’n dechrau fel arfer heb fod yn grocbris, felly mae o fantais fawr i Reefshotz”

Mae Tîm Ymchwil Biopolymer Rhwydwaith WISE yn darparu cymorth gan ddefnyddio cyfleusterau sy’n arwain yn fyd-eang ym Mhrifysgol Bangor i asesu pa mor addas yw nifer o ffilmiau polymer bioddiraddadwy, gan gynnwys os bydd y ffilmiau yn chwythu llwydni i’r siâp cywir i’r poteli dosio, eu cryfder ac ystwythder i gael eu diraddio gan eu cynnwys, eu haddasrwydd ar gyfer storio, cludo a mesur dosiau o’r meithriniadau byw bregus.

Gall y prosiect yma ddatblygu ymhellach i benderfynu pa mor hyfyw y byddai i’r defnyddwyr ailddefnyddio’r poteli gwag fel ffynhonnell carbon ar gyfer y bacteria mewn acwaria morol domestig i ddisodli’r angen i brynu gleiniau bioddiraddadwy polymer arbenigol rhannol neu’n llawn ar wahân. Mae Rhwydwaith WISE hefyd yn gobeithio cynorthwyo Reefshotz i adeiladu cyfleoedd masnachol gyda busnesau Cymreig eraill sydd gydag arbenigedd mewn biopolymer sy’n chwythu llwydni.