Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Niwtraseiticolion biolegol-weithredol ar gyfer anifeiliaid anwes

Astudiaethau Achos, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Dr Carol Michael o Superfix yn siarad gyda Vera Thoss o Rwydwaith WISE.

Mae Superfix yn cynhyrchu cynhyrchion niwtraseiticol ar gyfer anifeiliaid. Yn aml mae niwtraseiticolion yn echdyniadau sy’n deillio o blanhigion sy’n cynnwys lefel uchel o gyfansoddion biolegol-weithredol penodol. I’r cyd-farchnad anifeiliaid, yr her yw sicrhau bod y cyfansoddyn “gweithredol” yn aros heb ei newid yn gemegol yn ystod prosesu.

Yn ystod trafodaethau cychwynnol rhwng Superfix a chynhyrchydd bwyd anifeiliaid mawr, cododd y cwestiwn a fyddai’r cyfansoddyn “gweithredol” yn aros yn fiolegol-weithredol ar ôl y wres-driniaeth angenrheidiol o’r cynnyrch.

Dadansoddodd tîm Rhwydwaith WISE yr echdyniad ei hunan a’r cynnyrch ill dau er mwyn sicrhau nad yw’r cyfansoddyn “gweithredol” wedi lleihau o ran tewychiad neu nad yw cyfansoddion eraill yr echdyniad wedi cynhyrchu is-gynhyrchion annymunol posibl.  Gan na ddaethpwyd o hyd i newidiadau, aeth y cynhyrchiant ymlaen gyda’r ddau barti’n hyderus y byddai gwerth ychwanegol i echdyniad y planhigyn.

Mae gweithio gyda Rhwydwaith WISE wedi cynyddu ein hyder yn ein cynhyrchion, a thrwy hynny wedi bod o les i’n twf posibl fel cwmni” sywodd Dr Michael