Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Asesu pa mor effeithiol yw rhannu rheolwyr effeithlonrwydd adnoddau

Astudiaethau Achos, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy

EandSP yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae EandSP yn fusnes bach a chanolig yn ne Cymru sy’n darparu gwasanaethau cynaliadwyedd i fusnesau.  Daethant at Rwydwaith WISE am gymorth i ddatblygu prosiect ymchwil a datblygu gyda’r nod o asesu effeithlonrwydd trefnu rhannu rheolwyr effeithlonrwydd adnoddau yn y sector cynhyrchu busnesau bach a chanolig.

Roedd y cymorth a roddwyd yn llwyddiant gan ddarparu’r cwmni gyda phrotocol ymchwil cadarn a fframwaith er mwyn asesu llwyddiant eu gweithgaredd ymchwil a datblygu.

Canlyniad hyn oedd i’r cwmni fod yn llwyddiannus drwy ennill cyllid o £271,000 gan Defra er mwyn rhedeg cynllun peilot.  Mae’r peilot ar y gweill rhwng nawr a 2016.  Yn ystod y  prosiect bydd E andSP yn gweithio gyda nifer o fusnesau bach a chanolig yng nghadwyn cyflenwi Rolls Royce yn ogystal a chlwstwr daearyddol o aelodau’r EEF (Sefydliad Cynhyrchwyr).