Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Dadansoddi metel trwm a llygredd petroliwm mewn gwaddodion camlesi

Astudiaethau Achos, Peirianneg Ecolegol, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Cymdeithas Camlas Abertawe yn siarad gyda Rhwydwaith WISE

Mae Cymdeithas Camlas Abertawe yn elusen sydd â nodau allweddol o adfer y gamlas i safonau mordwyadwy, diogelu’i bywyd gwyllt a gwella amgylchedd y gamlas.

Mae Rhwydwaith WISE yn cydweithio â Chymdeithas Camlas Abertawe i ddatblygu strategaeth garthu ar gyfer y gamlas.  Mae’r strategaeth yn cynnwys meintoli faint o laid i’w symud, pennu’r faint o lygredd sydd yn y llaid a datblygu’r dull o waredu’r llaid a chyfrifo’r costau.

Ar hyn o bryd mae Tîm Peirianneg Ecolegol Rhwydwaith WISE yn canfod swm, dyfnder a llygredd y llaid rhwng Clydach ac Ynysmeudwy.  Cymerwyd creiddiau o leoliadau penodedig ar hyd y gamlas, er mwyn dadansoddi’r samplau llaid i weld faint o fetel trwm a llygrwyr organig megis cyfansoddion petroliwm sydd ynddo.  Yn ogystal, rydym hefyd yn archwilio effaith planhigion sy’n lledu’n gyflym, megis Jac y Neidiwr (Himalayan Balsam), ar ddulliau cael gwared ar y llaid.

Mae hwn yn ddarn aruthrol o ymchwil a datblygu fydd ein galluogi ni a’r Ymddiriedolaeth i wneud penderfyniadau gwybodus am eu holl gynlluniau i’r dyfodol”, meddai Martin Davies.