Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Datganiad mynediad

Bu i’r gwefan yma basio’r prawf awtomatig WAVE http://wave.webaim.org ar gyfer hygyrchedd ar y we ar amser ei ddatblygu ac rydym wedi gwneud ein gorau i gwrdd â phwyntiau gwirio â llaw WCAG 2.0 hyd at lefel AAA.

Maint y testun

Mae’r gwefan hon wedi cael ei hadeiladu gyda meintiau cymharol felly mae modd defnyddio’r porwr er mwyn gwneud y testun yn fwy. Yn Internet Explorer neu Firefox cerwch i’r bar dewislenni a dewis ‘View’ a sgrolio lawr i faint y testun – gan ddewis mwy (neu gynyddu). Neu ddefnyddio’r allwedd ‘ctrl’ a ‘+’ i gynyddu maint y testun, ‘ctrl’ a ‘-‘ er mwyn lleihau maint y testun.

Dolenni

Mae dolenni yn wahanol i destun plaen drwy ddull gweledol (italig neu danlinellu yn dibynnu ar y testun o amgylch) yn ogystal â lliw. Mae hyn yn sicrhau bod unrhyw un gyda thrafferthion gwahaniaethu lliwiau (technegol neu ffisegol) yn gallu gweld yr holl ddolenni.

Mae gan ddolenni destun ystyrlon yn gysylltiedig. Lle mae ystyr y testun yn aneglur defnyddir teitl gyda thag er mwyn egluro pryd mae’r ddolen yn pwyntio hefyd. Bydd y teitl yn dangos fel blaen offeryn wrth roi’r llygoden drosto.

Javascript

Rydym yn defnyddio javascript ar ein tudalen ‘Cwrdd â’r tîm’ i’ch galluogi i weld manylion bob aelod o staff heb adael y dudalen. Os nad oes gennych javascript cliciwch ar y dolenni fel arfer, bydd hyn yn llwytho’r dudalen staff. Wedyn defnyddiwch y botwm ‘back’ ar y porwr er mwyn dychwelyd i brif dudalen y tîm.

Delweddau

Mae testun arall ar gael i ddelweddau neu dagiau ‘Alt’ wedi cael eu diffinio gyda disgrifiad ystyrlon lle sy’n briodol. Gall y rhai sy’n defnyddio porwyr testun a darllenwyr sgrin gael syniad o ystyr y llun. Dylai delweddau addurno neu ofodol gael tagiau ‘alt’ gwag i arbed y darllenwr sgrin rhag darllen enw ffeil y ddelwedd. Yn ogystal, rydym wedi gadael y tagiau ‘alt’ yn wag lle mae’r testun o amgylch yn rhoi disgrifiad llawn.

Strwythur

Rydym wedi defnyddio iaith tagio semanteg (ystyrlon) er mwyn diffinio’r strwythur oddi-fewn i lif y testun e.e. penawdau, rhestrau, dyfyniadau a pharagraffau. Mae dogfen wedi ei strwythuro sy’n cynnwys lefelau gwahanol o benawdau, rhestrau ayyb lle sy’n briodol yn haws i ddarllen i’r rhai gyda phorwyr gweledol ac yn haws i’r rhai gyda darllenwyr sgrin wrando. Mae hefyd yn cydymffurfio gyda safonau W3C ar gyfer tudalennau’r we.

Mae priodoledd iaith wedi ei adnabod yn y tag ‘html’ sy’n ei gwneud yn haws i ddarllenwyr sgrin ynganu geiriau yn gywir. Mae’r safle hwn wedi ei ysgrifennu’n Saesneg ac yn y Gymraeg fel drych.

Mae teitlau tudalennau yn cael eu harddangos ym mar teitl y ffenestr ac yn cael ei ddarllen allan gan ddarllenwyr sgrin. Rydym wedi trio gwneud teitlau’r tudalennau yn ystyrlon, gan ei fod yn declyn cyfeirio gwerthfawr i ddefnyddwyr. Mae hefyd yn ddefnyddiol i’r rhai sy’n defnyddio pori sawl tudalen.