Rhwydwaith WISE :: WISE Network

Amdanom ni

Y Tim Rhwydwaith WISE Network Team

Hyd yma, rydw i wedi cael WISE yn hawdd mynd atynt, yn hynod o gymwynasgar a phroffesiynol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio â WISE yn y dyfodol er budd ein rhaglen datblygu busnesau.

Jay Martin, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Crest Co-operative Cyf.

Mae Rhwydwaith WISE yn darparu cyfle unigryw i fusnesau weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe. Rydym yn ceisio mewnblannu cynaliadwyedd yng nghalon busnesau drwy’r cyfleusterau a’r arbenigedd sydd ar gael oddi fewn i ddiwydiant a sefydliadau academaidd Cymreig.

Gall cyd-weithio gyda Rhwydwaith WISE gynorthwyo eich busnes i ffynnu yn y dyfodol a thyfu mewn amgylchedd sy’n gynyddol effeithiol o ran adnoddau. Yn ogystal, gall y busnesau hynny sy’n gweithredu yn y sector Amgylcheddol fod mewn sefyllfa dda i gymryd mantais o’r cyfleoedd sy’n cael eu cynnig drwy’r twf presennol yn y diwydiannau Gwyrdd.

Bydd Rhwydwaith WISE yn creu diwylliant o bobl busnes hyderus sy’n defnyddio ymchwil, arbenigedd, technoleg ‘r gallu i arloesi fel elfen allweddol o’u datblygiad yn y dyfodol.