Rhwydwaith WISE :: WISE Network

9.08.14
Rhwydwaith WISE yn Eisteddfod 2014

Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Cafodd tîm Rhwydwaith WISE wythnos lwyddiannus a phrysur iawn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr a’r Cyffiniau.  Roedd yn gyfle gwych i ddangos yr holl gynnyrch a gwasanaethau newydd arloesol roedd busnesau bach a chanolig Cymreig (yn ardaloedd cydgyfeiriant Cymru) wedi datblygu gyda chymorth Rhwydwaith WISE e.e. mapiau argaeledd bwyd AA International, dŵr wedi’i fygu gan Halen Môn, swigod Dr.Zigs a bio-olosg Commons Vision.  Roedd dwy enghraifft hefyd o brosiectau sydd wedi eu hariannu yn dilyn cymorth cychwynnol gan Rwydwaith WISE, sef #Eco-amgueddfa a phrosiect ymchwil economaidd gyda’r Eisteddfod Genedlaethol.

Edwina Hart & Einir Young, WISE NetworkDaeth Edwina Hart (ar y chwith, gyda Einir Young, Rhwydwaith WISE), Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i’r stondin dydd Mercher, er mwyn dysgu am ddatblygiadau diweddaraf Rhwydwaith WISE.  Roedd hefyd yn gyfle i drafod mwy am y gwaith mae Rhwydwaith WISE yn ei wneud ar draws Cymru drwy’r tair Prifysgol, Aberystwyth, Bangor ac Abertawe, i alluogi busnesau i gydweithio yn nes gyda Phrifysgolion i ddatblygu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau cynaliadwy, ac i gyfrannu tuag at Gymru fwy cynaliadwy yn economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

gwenan_einir_johnhughes_eisteddfod2014_200Daeth Is-ganghellor Prifysgol Bangor John Hughes (gyda Gwenan Griffith, Ecoamgueddfa, ac Einir Young, Rhwydwaith) i’n gweld ddydd Mercher ac roedd yn awyddus iawn i ddysgu mwy am yr #Eco-amgueddfa ac am y gwaith mae Prifysgol Bangor yn ei wneud gyda’r gymuned leol yng Ngwynedd.  Mae’r Is-ganghellor yn awyddus fod Prifysgol Bangor yn dod yn adnabyddus yn fyd-eang fel y Brifysgol Gynaliadwy ac mae ef yn gefnogol dros ben i’r ymdrechion i ‘wneud cynaliadwyedd yn fyw’ ar draws y campws a thu hwnt.  Fel rhagair i Bolisi Cynaliadwyedd Newydd y Brifysgol dywed:

Ym Mhrifysgol Bangor mae cynaliadwyedd yn rhan o bopeth a wnawn.  Cynaliadwyedd yw’r ffordd yr ydym yn gweithredu a’r rheswm pam yr ydym yn gweithredu.”  Yr Athro John G.Hughes, Is Ganghellor