Rhwydwaith WISE :: WISE Network

5.12.13
Nelson Rolihlahla Mandela, 1918–2013

Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

person cyffredin gyflawnodd bethau anghyffredin

Dydi’r penawd ‘Bu farw hen wr yn dawel yn ei gartref’ ddim yn un sy’n denu sylw’n aml. Heddiw, foddbynnag, bu farw hen wr arbennig iawn ac mae’r byd i gyd yn galaru ar ol dyn a lwyddodd i newid cwrs hanes ac i wneud hynny drwy hunan aberth, goddefgarwch, maddeuant a chariad.

Prin yw’r bobl sy’n gallu cyflawni cymaint ag a wnaeth Nelson Mandela. Cawn arlwy helaeth o hanes ei fywyd, ei waith, ei weledigaeth a’r hyn gyflawnodd yn y dyddiau a’r wythnosau nesaf ond mae’n werth oedi am ennyd i ystyried fod y potensial i newid y byd er gwell yn perthyn i ni gyd.

Diwrnod trist, digwyddiad anochel ond cyfle hefyd i ddathlu, edmygu ac efelychu bywyd person cyffredin gyflawnodd bethau anghyffredin. Mawr yw ein diolch.

Canolfan y Cof Nelson Mandela