Rhwydwaith WISE :: WISE Network

4.11.14
Cadarnhawyd adroddiad CIWM fod Rhwydwaith WISE yn sylfaen i dwf economaidd cynaliadwy’r dyfodol

Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

John Quinn

John Quinn, Llwydd CIWM

Roedd Rhwydwaith WISE yn un o’r cyfranogwyr allweddol i Adroddiad Yr Economi Gylchol gan y “Chartered Institute of Wastes Management” (CIWM), a lansiwyd ar 4ydd o Dachwedd ym Mhalas Westminster.  Mae’r prosiect wedi cael ei nodi fel un o’r prosiectau prifysgol sy’n arwain y ffordd mewn ymchwil economi gylchol, ac yn darparu prosiectau yn canolbwyntio ar gymorth i  fusnesau.

Comisiynwyd yr adroddiad gan Arlywydd nesaf y CIWM, John Quinn FCIWM, a chadarnhaodd yn ei seremoni urddo ar 21ain o Hydref mai economi gylchol fydd y thema ar gyfer ei flwyddyn arlywyddol, gan bwysleisio’r angen i “ddod i afael yn y syniad hwn yn llawn”.

Diagram system ryngweithiol o'r 'Circular Economy Butterfly' gan 'The Ellen McArthur Foundation'

Cliciwch yma i ddefnyddio Diagram system ryngweithiol o’r ‘Circular Economy Butterfly’ gan ‘The Ellen McArthur Foundation’

Diagram system ryngweithiol o’r Cylchlythyr Economi Butterfly gan Ellen McArthur Foundation

Fe ddatganwyd y Comisiwn Ewropeaidd fod dull economi gylchol yn hanfodol i gynnal twf economaidd cynaliadwy yn y dyfodol.  Yn ei ystyr ehangach, mae economi gylchol iyn cadw adnoddau yn y gwaith, ac mae gan bob busnes rôl allweddol i’w chwarae o ran casglu ac ailddefnyddio adnoddau defnydd, i wneud yn sicr fod y cylch yn parhau.

Mae’r adroddiad yn cadarnhau hyn i adwerthwyr, dylunwyr, gwneuthurwyr ac ymchwilwyr ar draws y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon, mae cysyniad economi gylchol yn golygu  datblygu i fod yn effeithlon gydag adnoddau ac ynni ,  cynllunio gwastraff allan, a lleihau’r angen am adnoddau naturiol, mae meysydd o arbenigedd ar gael i fusnesau drwy dîm o arbenigwyr Rhwydwaith WISE.

Dyfyniad Rebecca Colley-Jones, Cydlynydd Rhwydwaith WISE, yn yr adroddiad:

Holl bwrpas bodolaeth Rhwydwaith WISE yw canolbwyntio ar ddatblygiad economaidd Cymru a sylfaen hyn yw’r economi gylchol”

Mae hyn yn ddechrau cyfnod cyffrous a fydd yn cynnwys newidiadau sylweddol i ddiwylliant, egwyddorion ac arferion busnesau, a dod â heriau a chyfleoedd newydd. Mae’n amlwg bod busnesau angen deall y cysyniadau a goblygiadau’r economi gylchol er mwyn bod yn fwy cystadleuol a’i gynnal a manteisio ar dwf yn yr economi werdd, ac mae Rhwydwaith WISE mewn sefyllfa berffaith i gefnogi hyn.