Rhwydwaith WISE :: WISE Network

30.01.15
Gwyddonwyr Rhwydwaith WISE yn cael eu anrhydeddu gyda cymrodoriaethau mawreddog

Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Morwenna SpearSimon CurlingMae dechrau 2015 wedi gweld dau aelod o grŵp ymchwil deunyddiau Rhwydwaith WISE ym Mangor, Dr Morwenna Spear a Dr Simon Curling, yn derbyn y radd uchaf o aelodaeth o’r Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3), un o brif sefydliadau peirianneg y DU ac awdurdod blaenllaw ledled y byd yn y maes deunyddiau a’r gymuned mwyngloddiol.

Dywedodd Dr Graham Ormondroyd, Pennaeth y Grŵp Ymchwil Deunyddiau:

Mae’r grŵp ymchwil deunyddiau gyda cylch gwaith eang iawn yn yr ymchwil yr ydym yn ei wneud ac mae Morwenna a Simon wedi dangos y gallu i addasu eu hymchwil ar draws y cylch gwaith eang tra’n cadw gwybodaeth ac enw da yn eu harbenigeddau sy’n eu gwneud yn deilwng o gymrodoriaeth”.

Mae Dr Spear a Dr Curling wedi dewis i ymuno â’r Gymdeithas Technoleg Pren, adran o IOM3, gyda’r diben o hyrwyddo ac annog y wybodaeth wyddonol, dechnegol, ymarferol a chyffredinol o bren a deunyddiau sy’n seiliedig ar bren.

Dywedodd Cadeirydd yr WTS Andrew True:

Mae’n wych gweld bod y DU dal i allu cynhyrchu gwyddonwyr pren a deunyddiau naturiol ar lefel haeddiannol o Gymrodoriaeth y Sefydliad, edrychaf ymlaen at gefnogi a gweithio gyda Morwenna a Simon ynghyd â’r Cymrodyr eraill i weld y diwydiant pren yn tyfu yn y DU.”

Mae gweithgareddau IOM3 yn cwmpasu cylch deunyddiau cyfan, o archwilio ac echdynnu, trwy gymeriadu, prosesu, ffurfio, gorffen a chymhwyso, i ailgylchu ac ailddefnyddio cynnyrch tir. Mae’n bodoli i hyrwyddo a datblygu pob agwedd o wyddoniaeth deunyddiau a pheirianneg, daeareg, mwyngloddio a thechnolegau cysylltiedig, mwynau a pheirianneg petrolewm a meteleg echdynnu.