Rhwydwaith WISE :: WISE Network

27.2.15
y Dywysoges Frenhinol yn ymchwilio i farlys swyddogaethol

Newyddion, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy

Bu i Dywysoges Anne gyfarfod gydag ymchwilwyr gwyddonol Rhwydwaith WISE er mwyn darganfod mwy am farlys noeth, ei gynnyrch, y cwmnïau sy’n gweithio gyda fo, a’r buddion iechyd pan ddaeth i Ganolfan Ymchwil Henfaes, Prifysgol Bangor.

Blawd Felin Ganol flourYn wahanol i farlys cyffredin sydd angen cael eu ‘perlu’ (di-silio) er mwyn eu gwneud yn fwytadwy, mae’r plisgyn ar farlys noeth yn dod i ffwrdd fel heidion yn ystod cynhaeaf, gan adael y grawn yn gyflawn.  Mae hyn yn golygu ei fod yn gallu cael ei brosesu fel gwenith heb golli dim gwerth maethlon.

Mae Dr Katherine Steele o Brifysgol Bangor wedi datblygu sawl math o farlys noeth sy’n ffynnu yng Nghymru. Dywedodd Dr Steele:

Roedd gan y Dywysoges ddiddordeb yn nodweddion iechyd barlys noeth, gan gynnwys ei fynegai glycemic isel sy’n ei wneud yn grawn delfrydol mewn cynnyrch fel bara a grawn mae pobl yn ei fwyta bob dydd, a dros yr hir dymor gall y newid yma mewn diet lleihau’r tebygolrwydd o nifer o bobl yn datblygu math 2 o glefyd siwgr.”

Bara Popty Cae Groes BreadMi wnaeth Rhwydwaith WISE bartneru dau fusnes er mwyn treialu’r barlys noeth yn eu cynnyrch. Roedd Tywysoges Anne yn falch iawn o dderbyn cwdyn 1kg o flawd barlys noeth er mwyn ei drio oedd wedi cael ei felino yn Felin Ganol, Llanrhystud, melin sy’n rhedeg gyda dŵr, ac ychydig o deisen frau barlys noeth wedi cael ei bobi yn Rachub ger Bethesda gan Pobty Cae Groes.

Mae Rhwydwaith WISE wedi galluogi’r ddau gwmni i gynnwys barlys noeth yn eu cynnyrch.  Mae’r felin yn cynhyrchu amrywiaeth o flawd sy’n cael ei werthu yn y felin a drwy siopau lleol, ac mae’r becws yn defnyddio’r blawd mewn amrywiaeth o gynnyrch gyda galw uchel gan gwsmeriaid ac yn cael eu darparu ar draws yr ardal i nifer o archfarchnadoedd a siopau lleol.