Rhwydwaith WISE :: WISE Network

25-26.09.13
Hwyl y Glas ym Mhrifysgol Bangor gyda Rhwydwaith WISE

Peirianneg Ecolegol, Synhwyro Amgylcheddol o Bell & GIS, Newyddion, Rheoli Ansawdd a Monitro Prosesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Datblygu Cynnyrch Cynaliadwy


Roedd arbenigwyr busnes cynaliadwy Rhwydwaith WISE a’r Tîm Ystadau a Chyfleusterau y Brifysgol Bangor yn Ffair y Glas, digwyddiad mwyaf poblogaidd yr Wythnos Groeso, lle mae myfyrwyr yn cofrestru ar gyfer clybiau, cymdeithasau, chwaraeon a gwirfoddoli. Fe wnaethant gyfarfod darpar entrepreneuriaid newydd ac arweinwyr busnes, a helpu’r Tîm PrifBlaned i hyrwyddo nod y Brifysgol o ‘Ddod â Chynaliadwyedd yn Fyw’ trwy PrifBlaned, sef y strwythur unigryw a’r rhaglen barhaus o welliannau mae’r Tîm wedi datblygu i ddeall a rheoli datblygiad cynaliadwy’r Brifysgol o dan y strwythur cynaliadwyedd a ddefnyddir yn gyffredin: Pobl, Planed a Ffyniant.

Yr Athro John Hughes, Is-Ganghellor y Brifysgol Bangor

Yr Athro John Hughes, Is-Ganghellor y Brifysgol Bangor

Mae John Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor yn awyddus bod y Brifysgol yn dod yn adnabyddus yn fyd-eang fel y Brifysgol Gynaliadwy ac mae’n hynod gefnogol o waith Rhwydwaith WISE a’r Tîm PrifBlaned i ymgorffori’r strwythur PrifBlaned ar draws y campws a thu hwnt mewn addysgu, ymchwil ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Dwedodd:

Ym Mhrifysgol Bangor, mae cynaliadwyedd yn rhan o bopeth a wnawn. Dyma’r ffordd a’r rheswm pam rydym yn gweithredu.”

Mae llwyddiant unrhyw fenter cynaliadwyedd yn dibynnu ar fewnbwn gan bob aelod o’r gymuned, yn Ffair y Glas cafodd cannoedd o fyfyrwyr eu hysbrydoli i gymryd rhan â chynaliadwyedd yn bersonol ac yn broffesiynol. Hyrwyddodd y Tîm sut i fanteisio ar gyfleoedd newydd drwy ddatblygu arferion cynaliadwy i gynyddu mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi ac fel entrepreneuriaid trwy fanteisio ar arbenigedd Rhwydwaith WISE mewn datblygiad cyfrifol amgylcheddol a chymdeithasol, yn ogystal â hyrwyddo camau gweithredu personol megis arwyddo Addewid Cynaliadwyedd y Brifysgol, trafod pa ddatblygiadau cynaliadwyedd dylai’r Brifysgol fod yn gweithredu, a chymryd mwy o ran gyda PrifBlaned.

Ricky Carter

Ricky Carter, Rheolwr Amgylcheddol Y Brifysgol Bangor

Roedd yn wych i fyfyrwyr newydd sgwrsio ag arbenigwyr Rhwydwaith WISE a’r Tîm Ystadau a Chyfleusterau, gwnaethant gael gwybod pam y mae angen i bawb chwarae eu rhan i helpu’r Brifysgol leihau ei effaith ar yr amgylchedd drwy weithredoedd syml bob dydd, ond hefyd mae wedi rhoi iddynt safbwyntiau cynaliadwy newydd ar eu gyrfaoedd a’u dyheadau yn y dyfodol” dywedodd Ricky Carter, Rheolwr Amgylchedd Prifysgol Bangor

Mae PrifBlaned yn gofyn dau gwestiwn o’r Brifysgol sydd hefyd yn allweddol i unrhyw fusnes sydd am ddatblygu ei berfformiad amgylcheddol a chymdeithasol:

  • Beth yw effaith y sefydliad ar yr amgylchedd a chymunedau rhanbarthol a byd-eang?
  • Beth y gall ei wneud i wellau pethau?
einir_150

Dr Einir Young, Pennaeth Datblygu Cynaliadwy a Chyfarwyddwr o Rhwydwaith WISE ym Mangor

Roedd Ffair y Glas yn ddigwyddiad gwych i gyfarfod â myfyrwyr ar, a siarad am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt i ddatblygu eu harferion cynaliadwy, yn ogystal â dysgu mwy am PrifBlaned a mentrau cynaliadwyedd Bangor”, dywedodd Dr Einir Young, Pennaeth Datblygu Cynaliadwy a Cyfarwyddwr Rhwydwaith WISE ym Mhrifysgol Bangor.