Rhwydwaith WISE :: WISE Network

22.07.14
Datguddio gwir werth yr Eisteddfod Genedlaethol

Newyddion, Effeithlonrwydd Adnoddau, Datblygu Busnes Cynaliadwy, Iechyd a Lles Cynaliadwy

Mae Prifysgol Bangor yn falch iawn o fod yn rhan o Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth sydd newydd ddechrau ar y cyd gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru.  Nod y prosiect yw darganfod gwir werth Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn gymdeithasol ac economaidd.  Dim ond 1.1% o holl waith yr Eisteddfod sy’n digwydd yn ystod wythnos y Brifwyl ei hun.  Amcan y prosiect yma yw datguddio’r holl waith caled sy’n digwydd yn ystod 51 wythnos arall o’r flwyddyn a ceisio cyfrifo’r gwerth ar lefel cenedlaethol, lleol a rhanbarthol.

Bydd y prosiect yn adeiladu ar y gwaith ymchwil mae’r Eisteddfod Genedlaethol eisoes wedi’i ddechrau.  Mae’r prosiect arloesol a chyffrous hwn yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Fwrdd Technoleg Strategol Llywodraeth Cymru yn dilyn cymorth dechreuol drwy’r Rhwydwaith WISE.

Dywed Elinor Phillips, sydd newydd ei phenodi fel Cysylltai KTP Prosiect Eisteddfod Genedlaethol Cymru,

Mae’r prosiect yma’n unigryw gan ei fod yn ceisio datguddio gwerth yr holl weithgareddau sy’n digwydd mewn cymunedau ar draws yr ardal drwy gydol y flwyddyn gan amrediad eang o unigolion a sefydliadau, yn ogystal ag yn ystod Prifwyl mis Awst ei hun.  Dyma’r tro cyntaf i’r math yma o waith gael ei wneud ar gyfer gwŷl deithiol.  Byddaf yn ceisio siarad gyda chymaint o bobl â phosibl yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr a chysylltu gyda busnesau a chymunedau lleol hefyd.”

Mae Gwenllian Carr, Pennaeth Cyfathrebu Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn frwdfrydig iawn am y prosiect,

Mae’r prosiect hwn yn gam pwysig ymlaen i waith ymchwil yr Eisteddfod.  Mae’n gyfle i fireinio a soffistigeiddio’r ffordd yr ydym yn gweithio a bydd canlyniadau cychwynnol Sir Gâr yn ein helpu i baratoi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau y flwyddyn nesaf a’r Eisteddfod yn Sir Fynwy yn 2016.  Rydym yn edrych ymlaen i gydweithio’n agos gyda Phrifysgol Bangor dros y misoedd nesaf.”

Am ragor o wybodaeth am y prosiect neu i gyfrannu at yr ymchwil, cysylltwch gydag Elinor Phillips, elinor.phillips@eisteddfod.org.uk.